( ! ) Notice: Undefined index: pageId in /home/kuznia/domains/kuzniaspoleczna.pl/public_html/eco-trendy/index.php on line 47
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0021415888{main}( ).../index.php:0

( ! ) Notice: Undefined index: link in /home/kuznia/domains/kuzniaspoleczna.pl/public_html/eco-trendy/functions.php on line 41
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0021415888{main}( ).../index.php:0
20.0087547512breadcrumb( ).../index.php:47

( ! ) Notice: Undefined index: html in /home/kuznia/domains/kuzniaspoleczna.pl/public_html/eco-trendy/functions.php on line 66
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0021415888{main}( ).../index.php:0
20.0087547512breadcrumb( ).../index.php:47
Rejestracja - Kuźnia Społeczna. EcoTrendy
Kuźnia Społeczna Bank Żywności w Olsztynie

( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/kuznia/domains/kuzniaspoleczna.pl/public_html/eco-trendy/rejestracja.php on line 5
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0021415888{main}( ).../index.php:0
20.0147690072include( '/home/kuznia/domains/kuzniaspoleczna.pl/public_html/eco-trendy/rejestracja.php' ).../index.php:163

( ! ) Notice: Undefined variable: wydarzenia_opcje in /home/kuznia/domains/kuzniaspoleczna.pl/public_html/eco-trendy/rejestracja.php on line 96
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0021415888{main}( ).../index.php:0
20.0147690072include( '/home/kuznia/domains/kuzniaspoleczna.pl/public_html/eco-trendy/rejestracja.php' ).../index.php:163

Obowiązek informacyjny

W związku z rozpoczęciem rejestracji udziału w warsztatach kulinarnych, panelach naukowych i przekazaniem danych osobowych, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Żywności w Olsztynie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Bohaterów Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Bohaterów Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn lub drogą e-mailową pod adresem: bz.olsztyn@bankizywnosci.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu kontaktu, zapisu na wybrane warsztaty kulinarne i panele naukowe organizowane z okazji otwarcia Kuźni Społecznej w Olsztynie, a także w celu prowadzenia fotorelacji i publikowania zdjęć w ramach promocji wydarzenia.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych innym podmiotom.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególności dotyczących archiwizacji). Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w warsztatach kulinarnych i panelach naukowych.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Akceptuję i przechodzę do rejestracji