( ! ) Notice: Undefined index: pageId in /home/kuznia/domains/kuzniaspoleczna.pl/public_html/eco-trendy/index.php on line 47
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005414288{main}( ).../index.php:0

( ! ) Notice: Undefined index: link in /home/kuznia/domains/kuzniaspoleczna.pl/public_html/eco-trendy/functions.php on line 41
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005414288{main}( ).../index.php:0
20.0028546248breadcrumb( ).../index.php:47

( ! ) Notice: Undefined index: html in /home/kuznia/domains/kuzniaspoleczna.pl/public_html/eco-trendy/functions.php on line 66
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005414288{main}( ).../index.php:0
20.0028546248breadcrumb( ).../index.php:47
Kuźnia Społeczna. EcoTrendy - Olsztyn, ul. Marka Kotańskiego 1
Kuźnia Społeczna Bank Żywności w Olsztynie
#ryneczek #kulinaria #warsztaty
Olsztyn, ul. Marka Kotańskiego 1
Przewiń, aby zobaczyć więcej treści
KUŹNIA SPOŁECZNA. ECO TRENDY # warsztaty # wiedza # inspiracje – edycja 3

Cel projketu:

przygotowanie do rozwoju konkurencyjności prowadzonej działalności gospodarczej przedstawicieli gospodarstw rolnych, właścicieli i/lub pracowników przedsiębiorstw, prowadzących w produkcji i przetwórstwie żywności działalność gospodarczą na obszarach wiejskich regionu Warmii i Mazur oraz właścicieli i/lub pracowników przedsiębiorstw z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego wytwarzających inne niż żywność produkty regionalne, tradycyjne i naturalne. Powyższe nastąpiło poprzez poniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia zrównoważonej gospodarki żywnościowej oraz rozpowszechnienie wiedzy w zakresie rezultatów prowadzonej przez nich działalności.  

Realizacja celu operacji związana jest z:                                       

 1. Wyposażeniem przedstawicieli grupy docelowej projektu, poprzez udział w seminariach pn. „KUŹNIA SPOŁECZNA beEKO”, w aktualną wiedzę i praktyczne umiejętności istotne dla rozwoju prowadzonej przez nich działalności gospodarczej w kierunku zgodnym z aktualnym trendem rynkowym – zrównoważonej gospodarki, w tym poszanowania zasad i celów niemarnowania żywności, ochrony środowiska naturalnego, zdrowego zrównoważonego życia i żywienia człowieka.  
 2. wzajemną promocją i upowszechnianiem, poprzez organizację targów „KUŹNIA SPOŁECZNA dobre targi”, wśród ww. przedstawicieli grupy docelowej operacji, informacji nt. prowadzonej działalności i wytwarzanych produktów oraz promocję tych produktów wśród lokalnej społeczności regionu Warmii i Mazur – zaprezentowanie potencjału podmiotów zaangażowanych w realizację operacji i wytwarzanych przez nich produktów, popularyzacja w społeczności lokalnej przedsiębiorczości budowanej na bazie produktów regionalnych, tradycyjnych, naturalnych i wysokiej jakości. 

Sprawdź agendę i weź udział!

Kuźnia Społeczna w Olsztynie
sobota
07-08-2021
Produkt lokalny, jako wartość dodana dla branży HoReCa
Data07-08-2021
Godzina12:00 - 15:00
Prowadzący
Cenaudział bezpłatny (wymagana rejestracja)
Sprawdź całą agendę
sobota
21-08-2021
Produkt lokalny w diecie człowieka
Data21-08-2021
Godzina09:00 - 12:00
Prowadzący
Cenaudział bezpłatny (wymagana rejestracja)
Sprawdź całą agendę
sobota
04-09-2021
Partnerstwo produktów lokalnych siłą rozwoju regionu
Data04-09-2021
Godzina13:00 - 15:15
Prowadzący
Cenaudział bezpłatny (wymagana rejestracja)
ryneczek Dobrych Targów
Data04-09-2021
Godzina08:00 - 14:00
Prowadzący
Cenaudział bezpłatny (wymagana rejestracja)
Sprawdź całą agendę
sobota
18-09-2021
ryneczek Dobrych Targów
Data18-09-2021
Godzina08:00 - 14:00
Prowadzący
Cenaudział bezpłatny (wymagana rejestracja)
Certyfikaty, znaki jakości - czy to ma sens?
Data18-09-2021
Godzina13:00 - 15:00
Prowadzący
Cenaudział bezpłatny (wymagana rejestracja)
Sprawdź całą agendę
sobota
02-10-2021
Budowanie marki produktu lokalnego w internecie.
Data02-10-2021
Godzina13:00 - 15:00
Prowadzący
Cenaudział bezpłatny (wymagana rejestracja)
Dropshipping w sprzedaży produktu lokalnego
Data02-10-2021
Godzina08:30 - 11:00
Prowadzący
Cenaudział bezpłatny (wymagana rejestracja)
Sprawdź całą agendę
sobota
12-03-2022
Marek Dyjak - KONCERT NOWY TERMIN
Data12-03-2022
Godzina19:00 - 00:00
ProwadzącyMarek Dyjak
Cenaudział bezpłatny (wymagana rejestracja)
Sprawdź całą agendę
czwartek
21-04-2022
CZESŁAW MOZIL SOLO - 21 Kwietnia 2022 | START 20:00
Data21-04-2022
Godzina20:00 - 23:00
Prowadzący
Cenaudział bezpłatny (wymagana rejestracja)
Sprawdź całą agendę
Kuźnia Społeczna w Olsztynie

Temat operacji realizowany poprzez następujące formy realizacji operacji: 

 1. Szkolenie/ seminarium/ warsztat/ spotkanie 

Operacja zakłada organizację seminariów tematycznych pn. „KUŹNIA SPOŁECZNA beEko” obejmujących swoim programem wykłady inaugurujące – prelekcje, panele dyskusyjne, warsztaty kulinarne. Ww. stanowią kluczowe, efektywne narzędzie edukacji, podnoszenia poziomu wiedzy i nabywania umiejętności praktycznych - 6 seminariów różnych tematycznie seminariów (6 seminariów x 6h dydakt./seminarium = 36h dydakt.) 

Zakres tematyczny i kalendarz zrealizowanych seminariów: 

 1. Produkt lokalny, jako wartość dodany dla branży HoReCa  
 2. Produkt lokalny w diecie człowieka 
 3. Certyfikaty, znaki jakości – czy to ma sens? 
 4. Partnerstwo produktów lokalnych siłą rozwoju regionu 
 5. Dropshipping w sprzedaży produktu lokalnego 
 6. Budowanie marki produktu lokalnego w internecie  

Operacja zakłada organizację 2 edycji targów pn. „KUŹNIA SPOŁECZNA dobre targi”.  

 

Zobacz więcej

Efekty realizacji operacji: 

 • Podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych, objętych wsparciem w ramach operacji, rolników, producentów i przetwórców żywności prowadzących działalność na terenach wiejskich regionu Warmii i Mazur oraz przedstawicieli przedsiębiorstw z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego wytwarzających inne niż żywność produkty regionalne, tradycyjne i naturalne z zakresu racjonalnego zagospodarowywania żywności w kontekście niemarnowania jedzenia i ochrony środowiska naturalnego – kreowanie nowych sposobów na zagospodarowanie odpadów żywnościowych powstających w ramach prowadzonej działalności, poprzez udział w seminariach w ramach operacji; 
 • Podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych, objętych wsparciem w ramach operacji, rolników, producentów i przetwórców żywności prowadzących działalność na terenach wiejskich regionu Warmii i Mazur oraz przedstawicieli przedsiębiorstw z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego wytwarzających inne niż żywność produkty regionalne, tradycyjne i naturalne z zakresu produkcji żywności regionalnej/lokalnej w kontekście żywienia i zdrowej, zbilansowanej diety człowieka, poprzez udział w seminariach w ramach operacji; 
 • Podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych objętych wsparciem w ramach operacji rolników, producentów i przetwórców żywności prowadzących działalność na terenach wiejskich regionu Warmii i Mazur oraz przedstawicieli przedsiębiorstw z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego wytwarzających inne niż żywność produkty regionalne, tradycyjne i naturalne z zakresu metod i technik sprzedaży oraz promocji i budowania marki produktów regionalnych, tradycyjnych i naturalnych, w tym poprzez dropshipping oraz systemy jakości żywności, certyfikację i znaki jakości, poprzez udział w seminariach w ramach operacji; 
 • Podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych objętych wsparciem w ramach operacji rolników, producentów i przetwórców żywności prowadzących działalność na terenach wiejskich regionu Warmii i Mazur oraz przedstawicieli przedsiębiorstw z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego wytwarzających inne niż żywność produkty regionalne, tradycyjne i naturalne z zakresu budowy konkurencyjności i innowacyjności produktu regionalnego/lokalnego, w tym m.in. poprzez zawiązywanie partnerstw producentów produktów regionalnych/lokalnych czy rozwój współpracy z branżą HoReCa, poprzez udział w seminariach w ramach operacji; 
 • Promocja rezultatów działalności prowadzonej przez uczestników operacji, tj. wytwarzanych produktów regionalnych, tradycyjnych czy naturalnych wśród pozostałych uczestników oraz wśród lokalnej społeczności Warmii i Mazur w ramach organizacji targów w ramach operacji (stoiska wystawowe z degustacją, prezentacja oferty produktowej wystawców);  
 • Integracja objętego wsparciem w ramach realizacji operacji środowiska rolników, producentów i przetwórców żywności prowadzących działalność na terenach wiejskich regionu Warmii i Mazur oraz innych przedsiębiorstw z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego wytwarzających inne niż żywność produkty regionalne, tradycyjne i naturalne, wokół idei rozwoju zrównoważonej gospodarki i promowania produktów regionalnych, tradycyjnych, naturalnych; 

 

 

Zobacz więcej